Skip to main content

Ron Bogerd Advies

advies | consultancy | privacy | dataveiligheid

info@ronbogerdadvies.nl | +31 (0) 655994335

Wie is Ron Bogerd?

Motiveren, inspireren, nieuwe lijnen uitzetten, innovaties en de juiste vorm van (nieuwe) dienstverlening opzetten.

Daar liggen mijn kwaliteiten en die neem ik mee uit mijn ruime ervaring:

Met ruim 30 jaar ervaring in ICT gerelateerde functies, bedrijfsvoering in met name de bibliotheekbranche heb ik een schat aan ervaring en kennis opgebouwd.

Ik werk als adviseur ICT en adviseur privacy & dataveiligheid in de rol van Data Protection Officer of Privacy Officer.

Wat doet Ron Bogerd?

advies | consultancy | privacy | dataveiligheid

Een nieuwe samenwerking, een nieuw beleidsplan formuleren, nieuwe ontwikkelingen willen inzetten, ingezette ontwikkelingen evalueren.

Iemand te raadplegen die met een frisse blik naar de branche kijkt, die bekend is met de materie en bagage heeft om op strategisch niveau te adviseren over de te volgen koers of de in te zetten veranderingen. Die weet wat er speelt, weet wat mogelijke keuzen zijn. Om mee te sparren, om te reflecteren, om nieuwe paden in te slaan, om handvatten aangereikt te krijgen waarmee u zelf weer verder kunt.

Het kan waardevol zijn, om iemand van buitenaf met frisse blik naar uw ontwikkelingen of wensen te laten kijken

En dat kan variëren: van adviezen over een ICT traject, het formuleren van privacybeleid, tot het evalueren van ingezette veranderingen.

Hoe werkt Ron Bogerd?

Verhelderen, perspectief creëren en groei bewerkstelligen: dat kenmerkt mijn wijze van werken. Problemen die ik onderweg tegen kom los ik deskundig en op creatieve wijze op. Ik weet snel te schakelen, problemen te analyseren, verbanden te leggen en zaken op elkaar af te stemmen. Met oog voor detail, zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.

Regelen en organiseren en mensen en middelen effectief inzetten om tot een goed lopend proces te komen is mijn kracht en vormt de rode draad in mijn loopbaan. Als leidinggevende heb ik een coachende stijl, een constructieve houding en in staat om op meerdere niveaus te schakelen. Een dienstverlener pur sang met verbindende kracht, oog voor efficiency en effectiviteit en in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen ook bij organisatieveranderingen.

Ik beschik over sociale vaardigheden als tact, luistervaardigheid, overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen.